LUONNETESTI

Lohja 17.7.2011
tuomarit Sami Heikkilä & Lea Yli-Suvanto

Toimintakyky

+1 Kohtuullinen
Terävyys  +3 Kohtuullinen ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua
Puolustushalu  +3 Kohtuullinen, hillitty
Taisteluhalu  +2 Kohtuullinen
Hermorakenne +1 Hieman rauhaton
Temperamentti +3 Vilkas
Kovuus +3 Kohtuullisen kova
Luoksepäästävyys +3 Hyväntahtoinen, luoksepäästävä, avoin
Laukauspelottomuus  +++ Laukausvarma
Yhteensä   190p

MH TESTI

Tammela 4.10.2008
Marina Bast & Riitta Liimatainen
           
 

1

2

3

4

5

1a. KONTAKTI

Tervehtiminen

Torjuu kontaktia, murisee tai yrittää purra Välttää kontaktia, väistää Hyväksyy kontaktin vastaamatta siihen, ei väistä Ottaa itse kontaktia tai vastaa siihen Mielistelevä kontaktinotossa hyppii, vinkuu, haukkuu, jne.

1b. KONTAKTI

Yhteistyö

Ei lähde vieraan ihmisen mukaan/Ei kokeilla Lähtee mukaan haluttomasti Lähtee mukaan, mutta ei ole kiinnostunut TJ:sta Lähtee mukaan halukkaasti, kiinnostuu TJ:sta Lähtee mukaan hyvin innokkaasti, erittäin kiinnostunut TJ:sta
1c. KONTAKTI

Käsittely

Torjuu murisemalla ja/tai yrittää purra Väistää tai hakee tukea ohjaajasta Hyväksyy käsittelyn Hyväksyy ja ottaa kontaktia Hyväksyy ja vastaa liioitellulla kontaktilla
2a. LEIKKI 1

Leikkihalu

Ei leiki- ei osoita kiinnostusta Ei leiki- osoittaa kiinnostusta Leikkii- aktiivisuus lisääntyy/vähenee Leikkii- aloittaa nopeasti ja on aktiivinen Leikkii- aloittaa erittäin nopeasti ja on hyvin aktiivinen
2b. LEIKKI 1

Tarttuminen

Ei tartu esineeseen Ei tartu, nuuskii esinettä Tarttuu esineeseen viiveellä tai etuhampailla Tarttuu heti koko suulla Tarttuu heti, nappaa esineen vauhdista
2c. LEIKKI 1

Puruote ja taisteluhalu

Ei tartu esineeseen Tarttuu viiveellä- irrottaa/pitää, ei vedä vastaan Tarttuu, vetää vastaan, mutta irrottaa ja tarttuu uudestaan/korjailee otetta Tarttuu heti koko suulla, vetää vastaan kunnes TJ irrottaa Tarttuu heti koko suulla, vetää tempoo, ravistaa- kunnes TJ irrottaa
3a. TAKAA-AJO Ei aloita Aloittaa, mutta keskeyttää Aloittaa etenemisen hitaasti, voi lisätä vauhtia, seuraa koko matkan saalista Aloittaa kovalla vauhdilla päämäärähakuisesti, pysähtyy saaliille Aloittaa heti kovalla vauhdilla juosten saaliin ohi, voi kääntyä saaliille
3b. TARTTUMINEN Ei kiinnostu saaliista/ei juokse perään 1 2 Ei tartu, nuuskii saalista Tarttuu saaliiseen epäröiden tai viiveellä Tarttuu heti saaliiseen, mutta irrottaa Tarttuu heti saaliiseen, pitää sitä suussaan vähintään 3 sek.  1
4. AKTIVITEETTITASO Tarkkailematon, kiinnostumaton, passiivinen Tarkkailevainen, rauhallinen, voi istua, seistä tai maata Tarkkailevainen ja enimmäkseen rauhallinen, yksittäisiä toimintoja Tarkkailevainen, toiminnot tai rauhattomuus lisääntyy vähitellen Toiminnot vaihtelevat nopeasti osion aikana/Rauhaton koko ajan
5a. ETÄLEIKKI

Kiinnostus

Ei kiinnostu avustajasta Tarkkailee avustajaa, välillä taukoja Kiinnostunut avustajasta, seuraa ilman taukoja Kiinnostunut avustajasta, yksittäisiä lähtöyrityksiä Erittäin kiinnostunut avustajasta, toistuvia lähtöyrityksiä
5b. ETÄLEIKKI

Uhka/aggressio

Ei osoita uhkauseleitä Osoittaa yksittäisiä (1-2) uhkauseleitä osion ensim. osassa Osoittaa yksittäisiä (1-2) uhkauseleitä osion ensim. ja toisessa osassa Osoittaa useampia uhkauseleitä osion ensim. osassa Osoittaa useampia uhkauseleitä osion ensim. ja toisessa osassa
5c. ETÄLEIKKI

Uteliaisuus

Ei saavu avustajan luo Saapuu linjalle aktiivisen avustajan luo Saapuu piilossa olevan puhuvan avustajan luo Saapuu avustajan luo epäröiden ja viiveellä Saapuu avustajan luo suoraan ilman apua
5d. ETÄLEIKKI

Leikkihalu

Ei osoita kiinnostusta Ei leiki- osoittaa kiinnostusta Leikkii- voi tarttua varovasti, mutta ei vedä Tarttuu, vetää vastaan, voi irrottaa ja tarttua uudelleen Tarttuu, vetää vastaan, ei irrota
5e. ETÄLEIKKI

Yhteistyö

Ei osoita kiinnostusta Kiinnostuu, mutta keskeyttää On kiinnostunut leikkivästä avustajasta Kiinnostuu leikkivästä sekä passiivisesta avustajasta Houkuttelee myös passiivista avustajaa leikkimään
6a. YLLÄTYS

Pelko

Ei pysähdy tai pysähtyy nopeasti Kyykistyy ja pysähtyy Väistää kääntämättä pois katsettaan haalarista Pakenee enintään 5 metriä Pakenee enemmän kuin 5m

6b. YLLLÄTYS

Puolustus/aggressio

Ei osoita uhkauseleitä Osoittaa yksittäisiä uhkauseleitä Osoittaa useita uhkauseleitä Osoittaa useita uhkauseleitä ja muutamia hyökkäyksiä Osoittaa useita uhkauseleitä ja hyökkäyksiä, voi purra
6c. YLLÄTYS

Uteliaisuus

Menee haalarin luo, kun se on laskettu maahan/Ei mene ollenkaan Menee haalarin luo, kun ohjaaja puhuu kyykyssä ja houkuttelee koiraa Menee haalarin luo, kun ohjaaja seisoo sen edessä Menee haalarin luo, kun ohjaaja on edennyt puoliväliin Menee haalarin luo ilman ohjaajan apua
6d. YLLÄTYS

Jäljellejäävä pelko

Ei minkäänlaisia liikkumisnopeuden vaihtelua tai väistämistä Pieni niiaus tai liikkumisnopeuden vaihtelu jollain ohituskerralla Pieni niiaus tai nopeudenvaihtelu kerran, pienenee toisen ohituskerran jälkeen Niiaus tai nopeuden vaihtelu samanlaisina vähintään kahdella ohituskerralla Voimakas pelko, voi lisääntyä jokaisella ohituskerralla

6e. YLLÄTYS

Jäljellejäävä kiinnostus

Ei osoita kiinnostusta haalariin Pysähtyy, haistelee tai katselee haalaria yhdellä ohituskerralla Pysähtyy, haistelee tai katselee haalaria väh. kahdella ohituskerralla Puree haalaria tai leikkii sen kanssa, kiinnostus vähenee Puree haalaria tai leikkii sen kanssa väh. kahdella ohituskerralla
7a. ÄÄNIHERKKYYS

Pelko

Ei pysähdy tai pysähtyy nopeasti Kyykistyy ja pysähtyy Väistää kääntämättä pois katsettaan Pakenee enintään 5 metriä Pakenee enemmän kuin 5m
7b. ÄÄNIHERKKYYS

Uteliaisuus

Ei mene katsomaan  Menee räminälaitteen luo kun ohjaaja puhuu kyykyssä ja houkuttelee koiraa Menee räminälaitteen luo kun ohjaaja seisoo sen vieressä Menee räminälaitteen luo kun ohjaaja on edennyt puoliväliin Menee räminälaitteen luo ilman apua
7c. ÄÄNIHERKKYYS

Jäljellejäävä pelko

Ei minkäänlaisia liikkumisnopeuden vaihteluita tai väistämistä Pieni niiaus tai liikkumisnopeuden vaihtelu jollain ohituskerralla Pieni niiaus tai nopeudenvaihtelu kerran, pienenee toisen ohituskerran jälkeen Niiaus tai nopeuden vaihtelu samanlaisina vähintään kahdella ohituskerralla Voimakas pelko, voi lisääntyä jokaisella ohituskeralla
7d. ÄÄNIHERKKYYS

Jäljellejäävä kiinnostus

Ei osoita kiinnostusta räminälaitetta kohtaan Pysähtyy, haistelee tai katselee laitetta yhdellä ohituskerralla Pysähtyy, haistelee tai katselee laitetta väh. kahdella ohituskerralla Puree laitetta tai leikkii sen kanssa, kiinnostus vähenee Puree laitetta tai leikkii sen kanssa väh. kahdella ohituskerralla
8a. AAVEET

Puolustus/aggressio

Ei osoita uhkauseleitä Osoittaa yksittäisiä uhkauseleitä Osoittaa useita uhkauseleitä Osoittaa useita uhkauseleitä ja muutamia hyökkäyksiä Osoittaa uhkauseleitä ja useampia hyökkäyksiä
8b. AAVEET

Tarkkaavaisuus

Yksittäisiä vilkaisuja, ja sen jälkeen ei kiinnostusta/ ei kiinnostu lainkaan Katselee aaveita silloin tällöin Tarkkailee aaveita, pitkiä taukoja, kumpaakin puolet ajasta tai koko ajan toista Tarkkailee aaveita, lyhyitä taukoja Tarkkailee molempia aaveita koko osion ajan
8c. AAVEET

Pelko

On ohjaajan edessä tai sivulla On enimmäkseen ohjaajan edessä tai sivulla, pientä välimatkanottoa On enimmäkseen ohjaajan edessä tai sivulla, vaihtelee paon ja kontrollin välillä On enimmäkseen ohjaajan takana, vaihtelee paon ja kontrollin välillä Peruuttaa enemmän kuin taluttimen mitan tai lähtee paikalta/ Pakenee

8d. AAVEET

Uteliaisuus

Menee katsomaan, kun ohjaaja on ottanut avustajalta hupun pois/ Ei mene ajoissa Menee katsomaan, kun ohjaaja puhuu avustajan kanssa ja houkuttelee koiraa Menee katsomaan, kun ohjaaja seisoo avustajan vieressä Menee katsomaan, kun ohjaaja on edennyt puoleenväliin Menee katsomaan ilman apua

8e. AAVEET

Kontaktinotto aaveeseen

Torjuu kontaktia/ei mene ajoissa Hyväksyy avustajan tarjoaman kontaktin, mutta ei vastaa siihen Vastaa avustajan tarjoamaan kontaktiin Ottaa itse kontaktia avustajaan Innostunutta kontaktinottoa avustajaan, esim. hyppii tai vinkuu

9a. LEIKKI 2

Leikkihalu

Ei leiki- ei osoita kiinnostusta Ei leiki- osoittaa kiinnostusta Leikkii- aktiivisuus lisääntyy/vähenee Leikkii- aloittaa nopeasti ja on aktiivinen Leikkii- aloittaa erittäin nopeasti ja on hyvin aktiivinen

9b. LEIKKI 2

Tarttuminen

Ei tartu esineeseen Ei tartu, nuuskii esinettä Tarttuu esineeseen viiveellä tai etuhampailla Tarttuu heti koko suulla Tarttuu heti, nappaa esineen vauhdista

10. AMPUMINEN

Ei häiriinny, havaitsee nopeasti ja sen jälkeen täysin välinpitämätön Häiritsevyys lisääntyy leikin/passiivisuuden aikana, sen jälkeen välinpitämätön Kiinnostuu laukauksista, yleisöstä tms. mutta palaa leikkiin/passiivisuuteen Keskeyttää leikin/passiivisuuden, lukkiutuu yleisöä, laukauksia tms kohden, ei palaa leikkiin/passiivisuuteen Häiriintynyt, pelokas/Yrittää paeta/ Ohjaaja luopuu ampumisesta

ULKOMUODON TARKASTUS

Tammela
Kristiina Niemelä
           
  1 2 3 0  

Koko 60,5cm

A      

suuri

Korkeus/pituus

  X      

Rakennetyyppi

A       keskiraskas,vankka, sopusuhtainen

Sukupuolileima

A       selvä

Luusto

A       vankka,voimakas

Ylälinja

A C     selkäosa suora, pitkä lanneosa

Niska/kaula

B       voimakas

Alalinja

B       alle 2v. hieman nouseva

Rintakehä

A       oikea muoto ja tilavuus

Eturaajat

B B     oikea-asentoiset, lyhyt olkavarsi

Takaraajat

AB       oikein kulmautuneet, oikea-asentoiset

Käpälät

  A     hieman huomautettavaa

Pää

A CF     rotumääritelmän mukainen, loiva otsapenger, heikot silmänaluset

Korvat

AB       pienet/keskikokoiset, hyväasentoiset

Silmäluomet

AB       mantelinmuotoiset, tiiviit luomet

Silmien väri

B       tummanruskeat

Purenta

A       leikkaava, voimakas

Hampaat

  A     ylimääräinen hammas (tupla P1 vas.ylhäällä)

Suu/suun pigmentti

AB       tiiviit huulet, täydellinen pigmentti

Kirsu

AB       oikea muoto, musta

Karvapeite

B AC     riittävän karkea, niukasti pohjavillaa, lyhyehkö

Värimerkit

AB       oikeankokoiset, puna- tai ruosteenruskeat

Häntä

AC       kiinnitys oikea, muoto sirppi

Liikunta

  D     melko hyvät liikket

Yleiskunto

A       normaali
 
RUNKO   PÄÄ  
Säkäkorkeus 60,5cm Koko pituus 23cm
Koko pituus 71,5cm Kallon pituus 14cm
Rinnan syvyys 30cm Kallon leveys 14cm
Rinnan leveys 20,5cm Kuonon syvyys 8,5cm
Rinnan ympäryys 86cm Kuonon leveys 9cm
Lantion leveys 20,5cm    

NÄYTTELYTULOKSET

Place & time judge result
     
Hämeenlinna int. 24.8.08 Hassi Assenmacher-Feyel NUO ERI3
Bydgoszcz, Poland 1.5.08 Zbigniew Ostrowski JUN ERI1 jun-SERT ROP-jun
Kotka int. 16.6.07 Vincent O'Brien PEK2 KP
Tampere 17.5.07 Olli Kokkonen PEK1 KP PN2-pentu

SUKUTAULU

BH
Fritz von Schloss Ahrensburg

hd A ed 0 silmät OK

DT-VDH CH DK CH BH AD VPG2
Odo vom Fleischer
hd +/- ed +/-


DT-VDH CH FH1 AD BH SchH3 VPG3
gegört bis 14.5-02
Balou vom Silberblick
hd A ed 0

 


AD BH VPG1
Cleo vom Spokenkieker

 

BH AD VPG1
Hexe vom Cux-Land
hd A ed+


AD BH VPG3 gekört bis EzA
Donner vom Brunnenweible
hd-

 


BH VPG1
Xanja vom Horster Dreieck
hd +/-
 

FI&EE CH
JK2 BH
Radeau Indiana

hd C ed 1/0 silmät OK

VPG3 BH ZTP AD
Maik von der Frankentanne
hd A ed 0

 


INT&DT.VDH CH BH AD ZTP
SchH3 IPO3 FH2
Mambo von der Crossener Ranch
hd B ed 0

 


BH AD ZTP SchH3
Antje von der Frankentanne
hd A

 

IPO1
Nora vom Hasan Hause
hd A ed 1


INT&YU&HR CH IPO2
Bronko od Dragicevica
hd A ed 0

 


YU-J CH
Berta od Dragicevica