21.1.2017 Turku kv
tuomari Tino Pehar

BH MH Boxlee No Way

"2-vuotias, erittäin hyvät mittasuhteet. Feminiininen pää. Voisi olla paremmat silmät ja ilme.
Hyvä niska. Hyvä selkälinja. Oikea hännänkiinnitys. Erittäin hyvät liikkeet."

AVO ERI1 SA PN1 SERT CACIB VSP


kuva: Niina Haataja

5.11. Tammela MH-testi
kuvaajat Johanna Cederlöf & Mikael Laine

Boxlee No Way MH suoritettu

Tammela 5.11.2016
Johanna Cederlöf & Mikael Laine
           
 

1

2

3

4

5

1a. KONTAKTI

Tervehtiminen

Torjuu kontaktia, murisee tai yrittää purra Välttää kontaktia, väistää Hyväksyy kontaktin vastaamatta siihen, ei väistä Ottaa itse kontaktia tai vastaa siihen Mielistelevä kontaktinotossa hyppii, vinkuu, haukkuu, jne.

1b. KONTAKTI

Yhteistyö

Ei lähde vieraan ihmisen mukaan/Ei kokeilla Lähtee mukaan haluttomasti Lähtee mukaan, mutta ei ole kiinnostunut TJ:sta Lähtee mukaan halukkaasti, kiinnostuu TJ:sta Lähtee mukaan hyvin innokkaasti, erittäin kiinnostunut TJ:sta
1c. KONTAKTI

Käsittely

Torjuu murisemalla ja/tai yrittää purra Väistää tai hakee tukea ohjaajasta Hyväksyy käsittelyn Hyväksyy ja ottaa kontaktia Hyväksyy ja vastaa liioitellulla kontaktilla
2a. LEIKKI 1

Leikkihalu

Ei leiki- ei osoita kiinnostusta Ei leiki- osoittaa kiinnostusta Leikkii- aktiivisuus lisääntyy/vähenee Leikkii- aloittaa nopeasti ja on aktiivinen Leikkii- aloittaa erittäin nopeasti ja on hyvin aktiivinen
2b. LEIKKI 1

Tarttuminen

Ei tartu esineeseen Ei tartu, nuuskii esinettä Tarttuu esineeseen viiveellä tai etuhampailla Tarttuu heti koko suulla Tarttuu heti, nappaa esineen vauhdista
2c. LEIKKI 1

Puruote ja taisteluhalu

Ei tartu esineeseen Tarttuu viiveellä- irrottaa/pitää, ei vedä vastaan Tarttuu, vetää vastaan, mutta irrottaa ja tarttuu uudestaan/korjailee otetta Tarttuu heti koko suulla, vetää vastaan kunnes TJ irrottaa Tarttuu heti koko suulla, vetää tempoo, ravistaa- kunnes TJ irrottaa
3a. TAKAA-AJO
1. kerta
Ei aloita Aloittaa, mutta keskeyttää Aloittaa etenemisen hitaasti, voi lisätä vauhtia, seuraa koko matkan saalista Aloittaa kovalla vauhdilla päämäärähakuisesti, pysähtyy saaliille Aloittaa heti kovalla vauhdilla juosten saaliin ohi, voi kääntyä saaliille
TAKAA-AJO
2. kerta
Ei aloita Aloittaa, mutta keskeyttää Aloittaa etenemisen hitaasti, voi lisätä vauhtia, seuraa koko matkan saalista Aloittaa kovalla vauhdilla päämäärähakuisesti, pysähtyy saaliille Aloittaa heti kovalla vauhdilla juosten saaliin ohi, voi kääntyä saaliille
3b. TARTTUMINEN
1. kerta
Ei kiinnostu saaliista/ei juokse perään Ei tartu, nuuskii saalista Tarttuu saaliiseen epäröiden tai viiveellä Tarttuu heti saaliiseen, mutta irrottaa Tarttuu heti saaliiseen, pitää sitä suussaan vähintään 3 sek. 
TARTTUMINEN
2. kerta
Ei kiinnostu saaliista/ei juokse perään Ei tartu, nuuskii saalista Tarttuu saaliiseen epäröiden tai viiveellä Tarttuu heti saaliiseen, mutta irrottaa Tarttuu heti saaliiseen, pitää sitä suussaan vähintään 3 sek. 
4. AKTIVITEETTITASO Tarkkailematon, kiinnostumaton, passiivinen Tarkkailevainen, rauhallinen, voi istua, seistä tai maata Tarkkailevainen ja enimmäkseen rauhallinen, yksittäisiä toimintoja Tarkkailevainen, toiminnot tai rauhattomuus lisääntyy vähitellen Toiminnot vaihtelevat nopeasti osion aikana/Rauhaton koko ajan
5a. ETÄLEIKKI

Kiinnostus

Ei kiinnostu avustajasta Tarkkailee avustajaa, välillä taukoja Kiinnostunut avustajasta, seuraa ilman taukoja Kiinnostunut avustajasta, yksittäisiä lähtöyrityksiä Erittäin kiinnostunut avustajasta, toistuvia lähtöyrityksiä
5b. ETÄLEIKKI

Uhka/aggressio

Ei osoita uhkauseleitä Osoittaa yksittäisiä (1-2) uhkauseleitä osion ensim. osassa Osoittaa yksittäisiä (1-2) uhkauseleitä osion ensim. ja toisessa osassa Osoittaa useampia uhkauseleitä osion ensim. osassa Osoittaa useampia uhkauseleitä osion ensim. ja toisessa osassa
5c. ETÄLEIKKI

Uteliaisuus

Ei saavu avustajan luo Saapuu linjalle aktiivisen avustajan luo Saapuu piilossa olevan puhuvan avustajan luo Saapuu avustajan luo epäröiden ja viiveellä Saapuu avustajan luo suoraan ilman apua
5d. ETÄLEIKKI

Leikkihalu

Ei osoita kiinnostusta Ei leiki- osoittaa kiinnostusta Leikkii- voi tarttua varovasti, mutta ei vedä Tarttuu, vetää vastaan, voi irrottaa ja tarttua uudelleen Tarttuu, vetää vastaan, ei irrota
5e. ETÄLEIKKI

Yhteistyö

Ei osoita kiinnostusta Kiinnostuu, mutta keskeyttää On kiinnostunut leikkivästä avustajasta Kiinnostuu leikkivästä sekä passiivisesta avustajasta Houkuttelee myös passiivista avustajaa leikkimään
6a. YLLÄTYS

Pelko

Ei pysähdy tai pysähtyy nopeasti Kyykistyy ja pysähtyy Väistää kääntämättä pois katsettaan haalarista Pakenee enintään 5 metriä Pakenee enemmän kuin 5m

6b. YLLLÄTYS

Puolustus/aggressio

Ei osoita uhkauseleitä Osoittaa yksittäisiä uhkauseleitä Osoittaa useita uhkauseleitä Osoittaa useita uhkauseleitä ja muutamia hyökkäyksiä Osoittaa useita uhkauseleitä ja hyökkäyksiä, voi purra
6c. YLLÄTYS

Uteliaisuus

Menee haalarin luo, kun se on laskettu maahan/Ei mene ollenkaan Menee haalarin luo, kun ohjaaja puhuu kyykyssä ja houkuttelee koiraa Menee haalarin luo, kun ohjaaja seisoo sen edessä Menee haalarin luo, kun ohjaaja on edennyt puoliväliin Menee haalarin luo ilman ohjaajan apua
6d. YLLÄTYS

Jäljellejäävä pelko

Ei minkäänlaisia liikkumisnopeuden vaihtelua tai väistämistä Pieni niiaus tai liikkumisnopeuden vaihtelu jollain ohituskerralla Pieni niiaus tai nopeudenvaihtelu kerran, pienenee toisen ohituskerran jälkeen Niiaus tai nopeuden vaihtelu samanlaisina vähintään kahdella ohituskerralla Voimakas pelko, voi lisääntyä jokaisella ohituskerralla

6e. YLLÄTYS

Jäljellejäävä kiinnostus

Ei osoita kiinnostusta haalariin Pysähtyy, haistelee tai katselee haalaria yhdellä ohituskerralla Pysähtyy, haistelee tai katselee haalaria väh. kahdella ohituskerralla Puree haalaria tai leikkii sen kanssa, kiinnostus vähenee Puree haalaria tai leikkii sen kanssa väh. kahdella ohituskerralla
7a. ÄÄNIHERKKYYS

Pelko

Ei pysähdy tai pysähtyy nopeasti Kyykistyy ja pysähtyy Väistää kääntämättä pois katsettaan Pakenee enintään 5 metriä Pakenee enemmän kuin 5m
7b. ÄÄNIHERKKYYS

Uteliaisuus

Ei mene katsomaan  Menee räminälaitteen luo kun ohjaaja puhuu kyykyssä ja houkuttelee koiraa Menee räminälaitteen luo kun ohjaaja seisoo sen vieressä Menee räminälaitteen luo kun ohjaaja on edennyt puoliväliin Menee räminälaitteen luo ilman apua
7c. ÄÄNIHERKKYYS

Jäljellejäävä pelko

Ei minkäänlaisia liikkumisnopeuden vaihteluita tai väistämistä Pieni niiaus tai liikkumisnopeuden vaihtelu jollain ohituskerralla Pieni niiaus tai nopeudenvaihtelu kerran, pienenee toisen ohituskerran jälkeen Niiaus tai nopeuden vaihtelu samanlaisina vähintään kahdella ohituskerralla Voimakas pelko, voi lisääntyä jokaisella ohituskeralla
7d. ÄÄNIHERKKYYS

Jäljellejäävä kiinnostus

Ei osoita kiinnostusta räminälaitetta kohtaan Pysähtyy, haistelee tai katselee laitetta yhdellä ohituskerralla Pysähtyy, haistelee tai katselee laitetta väh. kahdella ohituskerralla Puree laitetta tai leikkii sen kanssa, kiinnostus vähenee Puree laitetta tai leikkii sen kanssa väh. kahdella ohituskerralla
8a. AAVEET

Puolustus/aggressio

Ei osoita uhkauseleitä Osoittaa yksittäisiä uhkauseleitä Osoittaa useita uhkauseleitä Osoittaa useita uhkauseleitä ja muutamia hyökkäyksiä Osoittaa uhkauseleitä ja useampia hyökkäyksiä
8b. AAVEET

Tarkkaavaisuus

Yksittäisiä vilkaisuja, ja sen jälkeen ei kiinnostusta/ ei kiinnostu lainkaan Katselee aaveita silloin tällöin Tarkkailee aaveita, pitkiä taukoja, kumpaakin puolet ajasta tai koko ajan toista Tarkkailee aaveita, lyhyitä taukoja Tarkkailee molempia aaveita koko osion ajan
8c. AAVEET

Pelko

On ohjaajan edessä tai sivulla On enimmäkseen ohjaajan edessä tai sivulla, pientä välimatkanottoa On enimmäkseen ohjaajan edessä tai sivulla, vaihtelee paon ja kontrollin välillä On enimmäkseen ohjaajan takana, vaihtelee paon ja kontrollin välillä Peruuttaa enemmän kuin taluttimen mitan tai lähtee paikalta/ Pakenee

8d. AAVEET

Uteliaisuus

Menee katsomaan, kun ohjaaja on ottanut avustajalta hupun pois/ Ei mene ajoissa Menee katsomaan, kun ohjaaja puhuu avustajan kanssa ja houkuttelee koiraa Menee katsomaan, kun ohjaaja seisoo avustajan vieressä Menee katsomaan, kun ohjaaja on edennyt puoleenväliin Menee katsomaan ilman apua

8e. AAVEET

Kontaktinotto aaveeseen

Torjuu kontaktia/ei mene ajoissa Hyväksyy avustajan tarjoaman kontaktin, mutta ei vastaa siihen Vastaa avustajan tarjoamaan kontaktiin Ottaa itse kontaktia avustajaan Innostunutta kontaktinottoa avustajaan, esim. hyppii tai vinkuu

9a. LEIKKI 2

Leikkihalu

Ei leiki- ei osoita kiinnostusta Ei leiki- osoittaa kiinnostusta Leikkii- aktiivisuus lisääntyy/vähenee Leikkii- aloittaa nopeasti ja on aktiivinen Leikkii- aloittaa erittäin nopeasti ja on hyvin aktiivinen

9b. LEIKKI 2

Tarttuminen

Ei tartu esineeseen Ei tartu, nuuskii esinettä Tarttuu esineeseen viiveellä tai etuhampailla Tarttuu heti koko suulla Tarttuu heti, nappaa esineen vauhdista

10. AMPUMINEN

Ei häiriinny, havaitsee nopeasti ja sen jälkeen täysin välinpitämätön Häiritsevyys lisääntyy leikin/passiivisuuden aikana, sen jälkeen välinpitämätön Kiinnostuu laukauksista, yleisöstä tms. mutta palaa leikkiin/passiivisuuteen Keskeyttää leikin/passiivisuuden, lukkiutuu yleisöä, laukauksia tms kohden, ei palaa leikkiin/passiivisuuteen Häiriintynyt, pelokas/Yrittää paeta/ Ohjaaja luopuu ampumisesta

29.10.2016 Lahti kv
tuomarina Kristiina Niemelä

BH Boxlee No Way AVO ERI1 SA PN1 SERT CACIB VSP

Erinomainen tyyppi. Tuhdissa kunnossa. Kaunis nartun pää. Pyöreät silmät. Leikkaava purenta.
Hyvin asettuneet korvat. Erittäin hyvä kaula, ylälinja, rintakehä. Hieman pitkä lanneosa.
Erittäin hyvät ja tasapainoiset kulmaukset. Löysät ranteet. Hyvä raajaluusto.
Liikkuu hyvin. Esiintyy ja esitetään erinomaisesti.

8.5.2016 ryhmänäyttely Salossa

BH Boxlee No Way AVO ERI3

14.10.2015 Sätky kävi silmäpeilauksessa

BH Boxlee No Way
silmät terveet

Tervetuloa kotiin uusi perheenjäsenemme :)

BH Boxlee No Way "Sätky"
hd A/A ed 0/0

isä HeW-13 Goa vom Kümmelsee
emä JK3 BH Boxlee HestiaSo Comical Mr Fancy Pants
LUONNETESTI +225p
Raisio 24.5.2015
tuomarit Sirpa Heilä & Heli Herranen

> Yodan testi youtubessa

Raisio 24.5.2015
tuomarit Sirpa Heilä & Heli Herranen

Toimintakyky

+2 Hyvä
Terävyys  +3 Kohtuullinen ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua
Puolustushalu  +3 Kohtuullinen, hillitty
Taisteluhalu  +2 Kohtuullisen pieni
Hermorakenne +2 Tasapainoinen
Temperamentti +2 Kohtuullisen vilkas
Kovuus +3 Kohtuullisen kova
Luoksepäästävyys +3 Hyväntahtoinen, luoksepäästävä, avoin
Laukauspelottomuus  +++ Laukausvarma
Yhteensä   225p

4.8.2013 Turku

So Comical Mr Fancy Pants
jun ERI4

"9 months, still puppy, needs time to develope. Good head, well set ears,
good eyes, open nostrils, good bite. Good mask, good compact body.
Good front. Good angulations in both ends. Double curl tail. Good coat.
Good mover, but needs time. A bit loose in front."

9.6.2013 Salo

So Comical Mr Fancy Pants
PEK1 KP ROP-pentu

"Very promising. Beautiful ears and eyes. Nice size. Lovely mask.
Nice face. Good nose. Showed and moved well."

2.6.2013 Tallinna kv näyttely

So Comical Mr Fancy Pants
PEK1 KP ROP-pentu

"7 months, temperamental male puppy. Right shaped head and eyes.
Good teeth, right bite. Well developed. Very good angulations.
Moves well, well presented"

20.4.2013 pentunäyttely, Hyvinkää

So Comical Mr Fancy Pants
PEK1 KP PU2-pentu